Мозгалица само за посетиоце блога Математичке секције

Да ли је задатак  Коњички скокови могао да се реши ако скакач полази са поља у углу шаховске табле (на пример А1), а последњи скок му је на поље у супротном углу, које је са полазним пољем спојено дијагоналом (у нашем случају H8), при чему је на свако поље шаховске табле стао тачно једном?

Ако сматрате да је овако измењен задатак могуће решити, приложите једно решење. Ако, напротив, закључите да задатак нема решења образложите зашто.

Ваша решења достављајте искључиво преко коментара на овај чланак блога.

Ваша Математичка секција Четврте гимназије