Двадесети недељни задатак – Застава Шведске

Према шведском закону из 1982. године, застава Шведске је димензија 10:16,…, ширина жутог крста једнака је половини ширине сваког плавог поља.

Одредити однос заступљености плаве и жуте боје на застави Шведске. Који проценат заставе заузима жута боја?

Zadatak 20-2

Advertisements

Деветнаести недељни задатак – Необичне особине броја 2014

  1. Број 2014 има особину да му је последња цифра већа од збира остале 3 цифре. Пре колико година је последњи пут то био случај?
  2. Број 2014 има особину да су му све цифре различите и да му је последња цифра већа од збира преостале 3 цифре. Пре колико година је последњи пут то био случај?

Zadatak 19-6[1]

Осамнаести недељни задатак – Осмоугаона слагалица

Осмоугао на слици разрезати на 5 делова од којих се може саставити квадрат. Цртежима приказати начин разрезивања и састављени квадрат од разрезаних делова.

Zadatak 18-3

Седамнаести недељни задатак – Колико је сати?

    Одредити конвексан угао који образују минутна и сатна казаљка на сваком од приказаних аналогних часовника. Објаснити поступак одређивања сваког од ових углова.

Zadatak 17-1 10-15

Zadatak 17-3 5-02

Zadatak 17-2 12-53

Шеснаести недељни задатак – Цврчак у соби

    Поред зида округле собе пречника 3m на поду се налази цврчак. Он почиње да скаче. Сваки његов скок има дужину тачно 2m.

    Сенчењем на нацртаном кругу означити све тачке пода у које цврчак може доспети .

    Изразити у процентима, са заокругљивањем на најближи природан број, онај део површи пода собе у који цврчак може доспети.

Zadatak 16-3

Петнаести недељни задатак – Складиштење цеви

    На раван под једног складишта требало би одложити цилиндричне цеви спољашњег пречника 2m, тако да заузимају што мање простора. Између сваке две цеви неопходно је поставити дрвени граничник облика коцке, као на слици. Одредити дужину ивице граничника.

Zadatak 15-3

Четрнаести недељни задатак – Бегунчев спирални пут

    Бежећи пред потером после крађе вредних дијаманата, крадљивац полази из неке тачке у равни и иде 10km на запад, затим скреће под правим углом и иде 5km на север, даље 2,5km на исток, па 1,25km на југ, па 0,625km поново на запад итд. Сваки пут он скреће под строго правим углом у смеру казаљке на сату и прелази половину претходног пута између два заокрета. Тако његов пут добија облик „правоугаоне спирале“.

    Ако претпоставимо да су гониоци прозрели његову тактику, како ће они помоћу скице бегунчевог пута и лењира да пронађу тачку у којој ће направити заседу, а која представља граничну тачку бегунчевог пута? Решење детаљно образложити!

Zadatak 14-1