Судоку турнир

Прво коло школског судоку турнира
биће одржано у петак,
27. априла 2018. године у 1310h (међусмена).

Пријављивање за учешће је код предметних наставника математике.

320x320.png

Судоку турнир

Прво коло школског судоку турнира
биће одржано у четвртак,
27. априла 2017. године у 1310h (међусмена).

Пријављивање за учешће је код предметних наставника математике.

Рубикова коцка – школски турнир

Школски турнир у слагању Рубикове коцке биће одржан у петак, 3. јуна 2016. године у 13.00h.

Пријављивање за учешће на турниру је код предметних наставника математике.

Три најуспешнија такмичара на овом турниру ће бити награђена.

Rubikova kocka 4

Извештај о раду Математичке секције током школске 2014/2015. године

    Тема Математичке секције у школској 2014/2015. години била је „Практична и примењена математика“. Скоро све активности секције биле су у складу са овом темом, а обухватале су, као и претходних година, два сегмента рада, која су се међусобно прожимала и допуњавала.

    Први сегмент рада представљао је уобичајене сусрете секције на којима су кроз припремљене задатке, предавања, радионице, практичне вежбе и обуке представљене различите математичке идеје које омогућавају решавање проблема из свакодневног живота и других наука. Све активности прилагођаване су узрасту и интересовањима ученика, полазника секције. Сусрети су се одржавали сваког другог петка у међусмени, а према потреби и у другим терминима. У току школске године одржано је 26 сусрета секције, а секцију је похађало 26 ученика свих разреда Четврте гимназије. Најредовнији и најактивнији полазници су били из одељења III1 и III2, а затим из одељења I1, II3, III3, III4, III5 и IV2. На овим сусретима проучаване су следеће теме: мерење и примене геометрије у свакодневном животу и пракси, обележавање терена за мали фудбал, детективски задаци, примене система линеарних једначина, математичке игре, Дирихлеов принцип и његова примена, занимљиви проблеми и грешке великих математичара, забавни логичко-комбинаторни задаци и мозгалице, примене комбинаторике, сферна геометрија у географији и навигацији, елементаран увод у вероватноћу и статистику и њихова примена у свакодневном животу и научним истраживањима, итд. Поред тога, на једном броју сусрета представљен је и избор занимљивих и нестандардних задатака са општинског и окружног такмичења, као и са математичких такмичења Мислиша 2015, Кенгур без граница 2015 и Математички турнир. У великом броју случајева носиоци активности били су полазници секције. На сусрету који је претходио Судоку турниру ученици су међусобно размењивали „логику и поступке решавања“ судоку задатака. Обуку у решавању Рубикове коцке држали су ученици Предраг Стефановић, Марко Момчиловић и Лука Марковић, уз помоћ Милоша Стојановића, бившег ученика наше школе и државног првака у слагању Рубикове коцке. Овој обуци присуствовали су још неки бивши ученици, а обука је одржана на „Дан отворених врата Четврте гимназије“, тако да су и будући ученици наше школе могли да се информишу и детаљније упознају са активностима Математичке секције.

    Два двочасовна сусрета секције су одржана као радионице у Иновационој лабораторији Центра за промоцију науке. Прва је реализована као део пројекта „Време иновација“, а друга у оквиру манифестације „Кликер Makers Lab“. На овим радионицама ученици су практично примењивали стечена знања из математике и других научних дисциплина у реализацији сопствених идеја. У свим фазама рада, од идеје, преко пројектовања, до финалне реализације и тестирања, помоћ им је пружао стручни тим ЦПН-а, а на располагању су им били сви алати и опрема Иновационе лабораторије.

Vreme inovacija 2

Vreme inovacija 3

    Секција је и ове године учествовала у међународном пројекту „Ератостенов екперимент“, који је организовао Open Discovery Space. Експеримент је почео неопходним мерењима 19. марта 2015. године, а ученици су, на основу размене резултата мерења са 12 партнерских школа из Грчке, Мађарске и наше земље, израчунали обим Земље.

Eratostenov eksperiment 1

Eratostenov eksperiment 2

    Уз помоћ наставнице Снежане Параносић, која је обезбедила коришћење садржаја „escape“ соба у три термина у Trap Београд, полазници Математичке секције су 24. априла 2015. године решавали собу „Египат“, а затим су најуспешнији на школским математичким турнирима у два термина решавали собу „Бомба“.

    Један двочасовни сусрет секције је одржан у оквиру манифестације „Мај – месец математике“. На њему су ученици и координатор секције учествовали у радионици „Визуелна математика“, коју је одржао холандски уметник Ринус Рулофс у Галерији РТС-а. Затим су обишли изложбу овог уметника „Визуелна математика – од структуре до уметности“, уз стручно вођење самог аутора.

Vizuelna matematika - Rinus Rulofs

Radionica Vizuelna matematika

    У реализацији секције, припреми материјала за сусрете и турнире, огромну помоћ су и ове године пружиле колеге из Математичког друштва „Архимедес“, како својим идејама, сугестијама и саветима, тако и омогућавањем коришћења „Архимедесове“ библиотеке.

    Други сегмент рада секције обухватао је реализацију планираних школских турнира којима се на популаран начин промовише учење математике. Школски математички турнир „Недељни задатак“ трајао је од 2. октобра 2014. године, када је објављен први задатак на овом турниру до 11. јуна 2015. године, када је објављено решење и списак успешних решавача последњег недељног задатка. Објављено је 20 занимљивих недељних задатака, у складу са овогодишњом темом секције. Задаци, а након недељу дана и њихова решења и списак успешних решавача објављивани су на улазу у школу, огласној табли и блогу Математичке секције. Ученици су своја решења, као и до сада, могли да шаљу убацивањем у сандуче педагошко-психолошке службе или електронски. У одабиру, адаптацији и припремању задатака и решења координатору су помоћ и подршку пружали наставници Марина Јовановић, Сузана Спасић, Милка Костић и Драгана Латовљев, као и колеге математичари и прехрамбени технолози из других школа. Наставница Јасмина Огњеновић је лекторисала велики број задатака и њихових решења. На турниру су учествовали углавном ученици трећег разреда, а за похвалу је чињеница да ни један задатак није остао нерешен. Најуспешнији такмичар био је Ђорђе Арсић (III3) са 19 тачно урађених задатака. Друго место је освојио Никола Тодоровић (III1) са 14 тачно урађених задатака, а трећепласиран је Михајло Павловић, ученик III1, који је тачно урадио 13 задатака.

Najuspešniji takmičari Turnira Nedeljni zadatak 2015

    Судоку турнир је и ове године био најмасовнији школски математички турнир. За учешће на њему се пријавило 72 ученика свих разреда наше школе, а у првом колу је учествовало њих 62. Турнир је одржан у четири кола, од 4. до 25. фебруара 2015. године. Сложеност постављених задатака повећавала се у сваком наредном колу, а време за израду задатака је, осим у финалу, било ограничено. У организацији овог турнира учествовали су Миодраг Савовић, Марина Јовановић, Марија Јовановић, Славица Балетић, Драгана Латовљев, Ана Радиновић Лукић и Јована Врховац. Прво место на Судоку турниру освојила је Јована Радмиловић (IV2), друго место Филип Крајинић (III2), а треће место Јована Раилић (III3). Судоку турнир је и ове године веома успешно спроведен, а масовност и заинтересованост учесника и изражен такмичарски дух дају нам додатни мотив да са овим турниром наставимо и наредних година.

Najuspešniji takmičari Sudoku turnira 2015

    Школски турнир у слагању Рубикове коцке одржан је 27. маја 2015. године. Сви ученици су решавали идентичне почетне позиције Рубикове коцке у три покушаја, а такмичари су рангирани према просечној брзини решавања. Председник такмичарске комисије је и ове године био студент ЕТФ-а Милош Стојановић, а чланови Миодраг Савовић и Драгана Латовљев. Прво место је освојио Марко Момчиловић (IV2) са оствареним резултатом 34,66s, друго место је припало Предрагу Стефановићу (III2), са просечним временом 38,2s, а треће место Луки Марковић (III3), са временом 52,97s. Најбоље појединачно време остварио је Предраг Стефановић и оно је износило 33,26s. Два првопласирана такмичара су остварила значајно боље просечне резултате него претходних година, што је још једна потврда да је овај турнир подржао ученике у њиховим интересовањима, афирмисао посебно исказане таленте и позитивно утицао на њихову мотивацију да наставе да унапређују своје вештине.

Najuspešniji takmičari Turnira u slaganju Rubikove kocke 2015

    Сви најбоље пласирани ученици на овим турнирима су подељени у две групе и свака група је као награду добила по један термин у „escape“ соби „Бомба“ у Trap Београд, у којој су тимски решавали постављене задатке и тестирали своје способности у реалној ситуацији. Поред тога, на завршном сусрету секције, сваки од ових ученика је награђен књигом и уручена му је диплома за остварен резултат на одговарајућем турниру. Такође су штампане и уручене захвалнице Милошу Стојановићу и Математичком друштву „Архимедес“.

Matematička sekcija 2015

    На основу свега наведеног, можемо закључити да је иза нас још једна веома успешна школска година. Бројне активности Математичке секције допринеле су популаризацији математике и мотивисању ученика за њено учење, обогаћивању математичких знања, ширењу интересовања ученика, неговању другарства и развијању здравог такмичарског духа, што су били и постављени циљеви секције.

Координатор Математичке секције
Миодраг Савовић

Двадесети недељни задатак

Поштовани гимназијалци и остали љубитељи математике,

Стигли смо до краја нашег овогодишњег турнира „Недељни задатак“. Припремили смо за вас последњи – двадесети недељни задатак. Покушајте да решите овај задатак, а решење са доказом да је имање подељено на два дела једнаких површина, именом, презименом, разредом и одељењем решавача убаците у сандуче које се налази испред канцеларије педагога и психолога или пошаљите као коментар на блог Математичке секције најкасније до четвртка, 11. јуна 2015. године у 14 часова.

Након истека датог рока, на огласној табли школе и блогу секције објавићемо решење и списак успешних решавача овог задатка.

Три најуспешнија решавача недељних задатака биће награђена.

Ваша Математичка секција Четврте гимназије

Деветнаести недељни задатак

Поштовани гимназијалци и остали љубитељи математике,

Припремили смо за вас деветнаести недељни задатак. Покушајте да решите овај задатак, а решење са комплетним образложењем, именом, презименом, разредом и одељењем решавача убаците у сандуче које се налази испред канцеларије педагога и психолога или пошаљите као коментар на блог Математичке секције најкасније до четвртка, 4. јуна 2015. године у 14 часова.

Након истека датог рока, на огласној табли школе и блогу секције објавићемо решење и списак успешних решавача овог задатка.

Три најуспешнија решавача недељних задатака биће награђена на крају школске године.

Ваша Математичка секција Четврте гимназије